Bahay > Balita > Balita ng Kumpanya

Alam mo ba kung nasaan ang Carter C4.2 engine sensor? Halika at kilalanin ito

2022-11-29

Alam mo ba kung nasaan ang Carter C4.2 engine sensor? Halika at kilalanin ito

Ang C4.2 Engine Electronic Control Module (ECM) at mga sensor ay matatagpuan sa kaliwang bahagi ng engine. Mga lokasyon ng sensor sa Carter C4.2 engine:

(1) Intake manifold (supercharging) pressure sensor;

(2) Intake manifold temperature sensor;

(3) Sensor ng temperatura ng coolant;

(4) Pangunahing bilis/timing sensor;

(5) Sensor ng presyon ng langis;

(6) Fuel differential pressure sensor;

(7) Sensor ng temperatura ng gasolina;

(8) Sensor ng presyon ng gasolina

(9) Fuel rail pressure sensor;

(10) Solenoid valve ng fuel rail pump;

(11) Pantulong na bilis/timing sensor;

Isang detalyadong view ng mga lokasyon ng sensor sa Carter C4.2 engine:

(1) Intake manifold (supercharging) pressure sensor;

(2) Intake manifold temperature sensor;

(3) Sensor ng temperatura ng coolant;

(6) Fuel differential pressure sensor;

(7) Sensor ng temperatura ng gasolina;

(8) Sensor ng presyon ng gasolina;

(7) Sensor ng temperatura ng gasolina;

(8) Sensor ng presyon ng gasolina;

(9) Fuel rail pressure sensor;

(10) Solenoid valve ng fuel rail pump;

(11) Pantulong na bilis/timing sensor;

www.swaflyengine.com